ümraniye ingilizce kursu,ümraniyede ingilizce kursu
İngilizce Eğitimi
Ümraniye İngilizce Kursu- Simple Present Tense   Simple Present Tense Cümle Yapısı Olumlu cümle: Özne + esas fiil + s takısı. Örnek cümle: You sing. She sings. Olumsuz cümle: Özne + yardımcı fiil + NOT + esas fiil. Örnek cümle: You do not sing. Soru cümlesi: yardımcı fiil + Özne + esas fiil. Örnek cümle: Do you sing Geniş zamanla ilgili 3 durumdan söz edebiliriz: 1. Olumlu cümlelerde yardımcı fiil kullanmayız. 2. 3. tekil şahıslar için (he,she,it) esas fiile –s takısı, yardımcı fiile de –es ekleriz.  (yani 3. şahıslar için does yardımcı fiilini kullanırız.) 3. to be fiilinde yardımcı fiil kullanmayız. Soru ve olumsuz cümleler için bile geçerlidir bu. Esas fiili like olan aşağıdaki örneklere bakalım:   Özne Yardımcı Fiil   Esas Fiil   + I, you, we, they     like coffee. He, she, it     likes coffee. - I, you, we, they do not like coffee. He, she, it does not like coffee. ? Do I, you, we, they   like coffee? Does he, she, it   like coffee?   Esas fiili to be olan bu örneklere bakalım. Herhangi bir yardımcı fiilin olmadığına dikkat edin:   Özne Esas Fiil     + I am   French. You, we, they are   French. He, she, it is   French. - I am not old. You, we, they are not old. He, she, it is not old. ? Am I   late? Are you, we, they   late? Is he, she, it   late?   Simple Present Tense’i hangi durumlarda kullanırız: 1. Kalıcı ve süreklilik arz eden durumlardan söz ederken:   Örnek cümle: Summer follows spring. Gases expand when heated.   2. Şu sıralar olan periyodik olayları aktarırken: My sister works in a bank. 3. Alışkanlık haline getirilmiş eylemler: I get up at 7. I sometimes stay up till midnight. 4. Geleceğe dönük referans verilen olaylar: The concert begins at 7.30 next Friday evening. 5.Gözlemleri ve demeçleri, bildirileri aktarırken: I hope so. It says here that… . I love you. I hate him. 6. Talimat verirken: First you weigh the ingredients. Bu derste Simple Present Tense-Geniş Zaman'ın genel kullanımından bahsettik. Simple Present Tense'in diğer bazı kullanım alanları da vardır; örneğin: if cümleleri ya da future=gelecek anlamına gelen durumlar. Bunları daha sonra öğreneceğiz. Ümraniye İngilizce Kursu Katkılarıyla.....
Ümraniye İngilizce Kursu- Present Continuous Tense   Present Continuous Tense cümle yapısı. Özne + yardımcı fiil + esas fiil + -ing Takısı - Nesne Örnek: I am waiting for the train. (Treni bekliyorum.) Şimdiki Zamanla ilgili 2 durumdan söz edebiliriz: 1. Durum: İngilizcede şimdiki zamanla cümle kurarken esas fiile -ing takısı getirilir. Tüm durumlarda bu geçerlidir. 2. Durum: 3. tekil şahıslar için (he, she, it) "is" yardımcı fiili, I için "am" yardımcı fiili, you-we-they için de "are" yardımcı fiili kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:   özne yardımcı fiil   esas fiil   + I am   speaking to you. + You are   reading this. - She is not staying in London. - We are not playing football. ? Is he   watching TV? ? Are they   waiting for John? Present Continuous Tense-Şimdiki Zaman'ı kullandığımız durumlar ve örnek cümlele: 1. Kullanım. Konuşma anında devam eden eylemlerden bahsederken: Örnek cümle: He is working at the moment. (Şu anda çalışıyor.) 2. Kullanım. Geçici durumlardan söz ederken. Eylemin Konuşma anında olması gerekmiyor: Örnek cümle: My daughter is studying English at ODTU University.(Benim kız kardeşim ODTU üniversitesinde ingilizce öğrenimi görüyor.) 3. Kullanım. Planlanan eylemlerden bahsederken: Örnek cümle: We are spending next winter in Australia.(Gelecek kışı Austuralyada geciriyoruz.) 4. Kullanım. Always, usually gibi zarfların kullanıldığı eylemleden söz ederken: Örnek cümle: Sheis always helping people. (O her zaman insanlara yardım ediyor.) 5. Kullanım. Şartların uzun bir zaman periyodunda değiştiği durumlardan bahsederken: Örnek cümle: The earth is slowly getting warmer. (Dünya yavaşca ısınıyor.) Ümraniye İngilizce Kursu Katkılarıyla.....
Ümraniye İngilizce Kursu- Future Tense      İngilizcede 2 türlü "gelecek zaman" kavramı mevcuttur. Bu konuda "will"yardımcı fiili ile kurulan durumdan bahsedeceğiz. "will"in kullanıldığı Simple Future Tense, konuşma anında ortaya çıkmış, planlanmamış halllerde kullanılan şekildir.   Örnek cümle ile açıklayalım:   "I don't know how to use this computer."--"OK. I will teach you." Bu bilgisayar nasıl kullanılır bilmiyorum.-- Tamam. Ben sana öğretirim. "Goodbye! Have a nice holiday."--"Thanks. I will send you a postcard." Hoşçakal. İyi tatiller.--Teşekkürler. Sana kartpostal göndereceğim. Gördüğünüz gibi bu örneklerde "gelecek zaman" durmunu karşılayan cümleler konuşma anında, önceden planlanmamış şekilde kurulmuş cümlelerdir. İşte bu durumlarda "will" kullanılır. Simple Future Tense - Basit Gelecek Zaman ile Nasıl Cümle Kurulur? Cümlenin fiili 1. halde (Verb 1), yani yalın halde yardımcı fiilimiz will Özne + yardımcı fiil WILL + Esas, ana fiil   Değişmez-Sabit   Yalın Halde will V1 Olumsuz cümlelerde cümlenin esas fiili ile wiil'in arasına NOT yardımcı kelimesini getiririz. Soru cümlelerinde ise will özneden önce gelir.   Özne yardımcı fiil   Esas fiil   + I will   phone him. + You will   finish before me. - She will not pass the exam. - We will not invite lots of people. ? Will you   come on time? ? Will they   want breakfast? Konuşma anında özne ve will birleştirilip söylenir (Bu genellikle böyledir ancak bir gramer kuralı değildir.) I will I'll you will you'll he will she will it will he'll she'll it'll we will we'll they will they'll Olumsuz cümlelerde ise won't şeklinde kullanılır (Bu genellikle böyledir ancak bir gramer kuralı değildir.) I will not I won't you will not you won't he will not she will not it will not he won't she won't it won't we will not we won't they will not they won't Simple Future Tense - Basit Gelecek Zaman Kullanımı. Yapılacak eyleme konuşma anında karar verilir. Olay kendiliğinden gelişir. Planlanmış bir durum söz konusu değildir. "We haven't got any milk."-"I'll go and get some. Sütümüz kalmamış. Gidip biraz alacağım. "Are you coming with us?"--"No. I think I will stay here" Bizimle geliyormusun.-- Hayır. Sanırım burda kalacağım. "I'm too tired to walk home. I think I'II get a taxi. Eve yürüyemeyecek kadar yorgunum. Sanırım taksi çağıracam. Söz verme durumu söz konusu ise Simple Future Tense kullanılır: "I'll buy you a bicycle for your birthday. Doğum gününde sana bisiklet alacağım. Rica ve istek durumlarında Simple Future Tense kullanılır: "Will you hold the door open for me, please? Kapıyı benim için açık tutarmısın lütfen? Herhangi bir şeye karar verdiğimizde Simple Future Tense'i kullanırız: "I'll stop and ask the way. Durup yolu soracağım. I think I'll... ve I don't think I'll... şeklinde kullanabiliriz: I feel a bit hungry. I think I'll have something to eat. Biraz açlık hissediyorum. Birşeyler yersem iyi olacak. Öngörülerden bahsederken Simple Future Tense kullanırız: It will rain tomorrow. Yarın yağmur yağacak. Ümraniye İngilizce Kursu Katkılarıyla.....
Ümraniye İngilizce Kursu- Present Perfect Tense   Present Perfect Tense ile cümle nasıl kurulur? Özne + have/has + esas fiil (3. Halde) + nesne İngilizcede Present Perfect Tense önemli bir zamanlardan biridir. Öğrenilmesinde bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bunun nedeni de bu zamanın Türkçe'de ve birçok dilde karşılığının olmamasıdır. Yapısı çok basittir. Kullanımıyla ilgili problem söz konusudur. Present Perfect Tense ile ilgili 2 durumdan söz edebiliriz: 1. İngilizcede Present Perfect Tense ile cümle kurarken esas fiile have ve has yardımcı fiilleri kullanılır.   2. Cümlenin esas fiili de 3. haliyle kullanılır. (past participle) Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:   subject auxiliary verb   main verb   + I have   seen ET. + You have   eaten mine. - She has not been to Rome. - We have not played football. ? Have you   finished?   ? Have they   done it? Present Perfect Tense'i hangi durumlarda kullanırız: Present perfect Tense'in 2 temel kullanımından bahsedebiliriz. 1.Geçmişte başlamış ve şu zamana kadar devam eden eylemleri anlatırken. before(now), ever, never...before, up till now, so far gibi zaman zarflarıyla:   Örnek cümle: I have received 20 card so far. I have never tested papatya (before).  since/for ile birlikte: I have lived here since 1980. I have lived here for 20 years. 2. Geçmişte olmuş ama zamanı bilinmeyen durumlardan söz ederken: Örnek cümle: Have you passed your driving test? (Şuana kadar olan herhangi bir zamanda olmuş olabilir.) just, recently, already, still, yet gibi zaman ifadeleriyle kurulan cümleler. İçinde bulunduğumuz ana çok yakın zamnaları karşılarlar. I have just eaten.  Ümraniye İngilizce Kursu Katkılarıyla.....
Ümraniye İngilizce Kursu- Past Continuous Tense    Past continuous tense ingilizcede önemli zamanlardan birisidir. Geçmişteki belirli bir zamanda   ne ile uğraştığımızı anlatırken kullanılır. Past Continuous Tense ile cümle nasıl kurulur? Past Continuous Tense'in yapısı şu şekildedir: Özne + was/were/ + esas fiil + -ing Past continuous tense ile ilgili 2 durumdan söz edebiliriz:   1. Bütün cümlelerde (olumlu-olumsuz-soru) yardımcı fiil vardır: was/were   2. Bütün çekimlerinde fiil -ing takısı alır.   Özne Yardımcı Fiil (Auxiliary verb)   Esas Fiil   + I was   watching TV. + You were   working hard. - He, she, it was not helping Mary. - We were not joking.   ? Were you   being silly? ? Were they   playing football? Past Continuous Tense’i hangi durumlarda kullanırız: Past Continuous Tense, geçmişte, belirli bir zamanda olmuş bir olayı anlatırken kullanılır. Olay bu "belli" zamandan önce başlamıştır ama o zamanda bitmemiştir, halen devam etmektedir. Örneğin, dün TV'de bir filim izledim. Filim 7'de başladı ve 9'da bitti. Filmi izlerken kapı çalındı. Film izleme eylemi hala devam ediyor. At 8pm yesterday, I was watching TV. past present future 8pm At 8pm, I was in the middle of watching TV. 8'de TV seyretme eyleminin ortasındaydım.     Past continuous tense'i kullandığımız zaman, dinleyici hangi zamandan bahsettiğimizi bilmekte ya da anlamaktadır. Şu örneklere bakalım: He was studying at 8pm last night. Geçen gece 8'de ders çalışıyordu. What were you doing when he arrived? O vardığında ne yapıyordun? We were having dinner when it started to rain. Yağmur yağmaya başladığında akşam yemeğini yiyorduk. Hikayelerde arkaplanı açıklamak için past Past Continuous Tense kullanılabilir. Örnek cümle : " James Bond was driving through town. It was raining. The wind was blowing hard. Nobody was walking in the streets.  Suddenly, Bond saw the killer in a telephone box..." James Bond arabayla şehre doğru geliyordu. Yağmur yağıyordu. Rüzgar sert esiyordu. Caddelerde kimsecikler yoktu. Aniden Bond telefon kulübesinde katili gördü. Past Continuous Tense + Simple Past Tense Past continuous tense ve Simple past tense sıklıkla birlikte kullanılırlar. Uzun süren bir eylemi aktarırken past continuous tense kullanılır. Bu uzun eylemin ortalarınde bir yerlerde olan kısa eylemi aktarırken de simple past tense'i kullanırız. Bu iki durum while ve when ile birbirine bağlanabilir. Aşağıdaki örnekte 2 tane eylem söz konusudur: 1. Uzun eylem (watching TV), past continuous tense ile ifade edilmiştir. 2. Kısa eylem ise (telephoned), simple past tense ile ifade edilmiştir. past present future Long action.     I was watching TV at 8pm. 8pm     You telephoned at 8pm. Short action.     Uzun eylem: "I was watching TV at 8pm." Saat sekizde TV seyrediyordum. Kısa eylem: You telephoned at 8pm. 8'de telefon açtın. Bu iki eylemi when ile de birleştirebiliriz. "I was watching TV when you telephoned." Sen telefon açtığın zaman TV seyrediyordum. Yani kısaca: when + short action(uzun eylem, simple past tense) while + long action (kısa eylem, past continuous tense) 4 temel kombinasyondan söz edebiliriz:   I was walking past the car when it exploded. When the car exploded   I was walking past it.   The car exploded while I was walking past it. While I was walking past the car   it exploded. Kısa eylem ve uzun eylemler göreceli kavramlardır: "TV seyretme" bir kaç saat sürebilir ama "telefonun çalması" bir kaç saniye alır. Arabanın yanından geçmek bir kaç saniye sürer ama arabanın patlaması bir kaç milisaniye sürer. Ümraniye İngilizce Kursu Katkılarıyla.....
Ümraniye İngilizce Kursu- Present Perfect Continuous Tense   Present Perfect Continuous Tense ile cümle nasıl kurulur? Özne + have/has + been + esas fiil + -ing + nesne Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:   subject auxiliary verb   auxiliary verb main verb   + I have   been waiting for one hour. + You have   been talking too much. - It has not been raining.   - We have not been playing football. ? Have you   been seeing her? ? Have they   been doing their homework? Present Perfect Continuous Tense'i hangi durumlarda kullanırız: "Present Perfect Continuous Tense" adından da anlaşılacağı gibi "şimdi" ile "geçmiş" arasında bir bağlantı kurar. 2 tür kullanımından bahsedebiliriz. 1. Bahsedilen olay ya şimdi bitti ya da biraz önce sonlandı: İngilizcede Present Perfect Continuous Tense'i geçmişte başlamış ve kısa zaman önce sonlanmış olaylarda kullanırız. Olayın etkisi genellikle konuşmanın geçtiği anda da görülür. I'm tired because I've been running. geçmiş şimdi gelecek !!!   Yakında olmuş. Sonucu devam eddiyor.   2. Hala devam eden hareket ya da eylemleri anlatmak için kullanılır.: Geçmişte başlamış, şu ana kadar devam eden eylemlerde Present Perfect Continuous Tense'i kullanırız. Genellikle for ve since ile birlikte kullanılır. I have been reading for 2 hours. geçmiş şimdi gelecek   Olay geçmişte başladı. Olay şimdi de devam ediyor.    Ümraniye İngilizce Kursu Katkılarıyla.....
Ümraniye İngilizce Kursu- Present Simple vs Present Continuous Tense       PRESENT CONTINIOUS TENSE     (ŞİMDİKİ ZAMAN)     I am doing     SIMPLE PRESENT TENSE     (GENİŞ ZAMAN)     I do       past now ( I am doing) future     geçmiş şimdi ( yapıyorum)gelecek       past I do future     geçmiş şimdi gelecek   He is playing basketball now.(Şimdi basketbol oynuyor.) He plays basketball every weekend.(Her haftasonu basketbol oynar.) The water is boiling. Can you please make the tea? (Su kaynıyor.Lütfen çay yapar mısın?) Water boils at 100° Celsius. (Su 100 derecede kaynar.) It is raining now. (Yağmur yağıyor.) It rains very often in Germany. ( Almanya’da çok sık yağmur yağar.) She is reading her book. ( Şu anda kitabını okuyor.) She reads a lot. ( Çok kitap okur.) İçinde bulunduğumuz “şu anda” gerçekleşen eylemleri Present Continious Tense ( şimdiki zaman) ile anlatırken, “genelde” gerçekleşen olayları, alışkanlıklarımızı, yapmaktan hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız şeyleri, sıklıkla tekrarlanan eylemleri, insanlar ve nesnelerle ilgili genellemeleri Simple Present Tense ( geniş zaman) ile anlatırız. Ümraniye İngilizce Kursu Katkılarıyla.....
Ümraniye İngilizce Kursu- Present Perfect Tense vs Simple Past Tense    Present Perfect Tense ile bir işin içinde bulunduğumuz şu ana kadar yapılıp yapılmadığını öğreniriz. Bu iş ile ilgili detayları öğrenmek içinseSimple Past Tense kullanırız. Şimdi bu iki zamanın nasıl kullanıldığını örnek cümleler ile görrelim.   PRESENT PERFECT TENSE     SIMPLE PAST TENSE   I have lost my key. Have you seen it? (Anahtarımı kaybettim. Onu gördün mü?) (Burada vurgulamak istediğimiz konu anahtarımızı kaybettiğimizve karşımızdaki kişinin onu görüp görmediği.) A: When did you lose your key? (Anahtarını ne zaman kaybettin?) B: I have lost my key yesterday. (Anahtarımı dün kaybettim.) Dikkat edileceği üzere, kaybolan anahtar ile ilgili detayları sorarkenSimple Past Tense kullandık. Ömer has gone to America. (Ömer Amerika’ya gitti.) Yukarıdaki cümlede, Ömer hala Amerika’da. Ömer’in Amerika’ya gittiği ve halen orada olduğunu söylerken Present Perfect Tense kullandık.) Ömer has been to America. (Ömer Amerika’da bulunmuştur.) Ömer şu anda burada, Amerika’da değil. Geri dönmüştür. Detayları soracak olursak, yineSimple Past Tense kullanıyoruz: A: When did he go to America? B: He went to America 2 years ago. Tecrübelerimizden bahsederkenPresent Perfect Tensekullanıyoruz. I have read Orhan Pamuk’s new novel.(Ben Orhan Pamuk’un yeni romanını okudum.) A: Have you ever been to Canada? (Hiç Kanada’da bulundun mu?) B: Yes, I have visited Canada twice. (Evet, Kanada’yı iki kere ziyaret ettim.) I have never been driven a car before. (Daha önce hiç araba kullanmadım.) This is the first time I have eaten Sushi. (İlk kez Suşi yedim.) A: Have you seen this film? (Bu filmi gördün mü?) B: Yes, I have seen this film.(Evet, bu filmi gördüm.) Filmi daha önce gördüğümüzüPresent Perfect Tense ile belirtirken, aşagıda, ne zaman gördüğümüz detayını Simple Past Tense kullanarak belirttik. A: When did you see it? (Ne zaman gördün?) B: I saw this film last week.(Bu filmi geçen hafta gördüm.)  Ümraniye İngilizce Kursu Katkılarıyla.....

Ümraniye İngilizce Kursu

Ümraniye ingilizce kursunda ingilizce öğrenmek artık; gelişen dünyanın , ilerleyen ,yaygınlaşan ticari , akademik ve günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

Türkiye gibi eğitim ve öğretim hayatı gelişme sürecinde olan ülkelerin ise ekonomilerinin darlığından dolayı geniş halk kitlelerine yaygınlaşamamıştır.

Ümraniye'deki İlk ve Tek İngilizce Kursu

Ümraniye ingilizce kursu  yüksek öğrenim ücretleri de bu durumu iyice dar gelirli geniş kitlelerden uzak tutmuşur. Yüksek ücretler nedeniyle bir çok kişi yıllardır bu eğitimi alamamıştır. Yaşanan bu sıkıntıları göz önünde bulunduran ümraniye ingilizce kursu eğitimde fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde en iyi eğitimi en uygun ücretlerle öğrencilerine sunmaktadır.

İngilizceyi size daha kısa sürede ve daha kaliteli öğretmek için burdayız...

Ümraniye ingilizce kursu sayesinde ingilizce dilinizi ilerletebilirsiniz kaliteli eğitmen kadrosu sizlere hizmet verebilmek için sabırsızlanıyor ümraniye ingilizce kursu da dünyanın en ünlü üniversitelerinden mezun olmuş eğitmenlerimiz bulunmaktadır ümraniye ingilizce kursu Kaliteli, keyifli, örnek ve günün değişen koşullarına uygun bir eğitim modeliyle öğrencilerinin ingilizce alanındaki tüm gereksinimini karşılamanın yanında, ticaret ve eğitim arasındaki hassas dengeyi oturtabilmiş nadir kurumlardan biridir.

 

ümraniye ingilizce kursu,ümraniye ingilizce kursları,ümraniye dil okulları,ümraniye ingilizce eğitimi,ümraniye ingilizce kurs,ümraniye yabancı dil kursu,ümraniye genel ingilizce,ümraniye çocuk ingilzicesi,ümraniyedeki tek ingilizce kursu, ümraniye dil kurumu,ümraniye kurumsal ingilizce kursu,ümraniye genel ingilizce kursu,ümraniye yds sınavı kursu,ümraniye toelf sınavı kursu,ümraniye aile birleşimi kursu,ümraniye ingilizce eğitimi 

 

Ümraniye İngilizce Kursu ile Yabancı dile yabancı kalmayın....

BIRAKIN DİLİNİZ KONUŞSUN...

NEDEN ÜMRANİYE İNGİLİZCE KURSUNDA ÖĞRENMELİYİM?

Bugün, neredeyse dünyanın her yerinde, bilinmesi en yararlı dil İngilizce'dir. Dünyada en çok kullanılan uluslararası dildir. Öğrencisinden işadamına, gencinden yaşlısına somut bir gereklilik olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Dünya nüfusunun beşte biri İngilizce'de yeterli düzeydedir. Bu dili bu kadar önemli kılan özellik, diğer dillerin aksine sadece bir coğrafi bölgeyle sınırlı kalmamasıdır. İngilizce, dünyanın her köşesine yayılmış bir dildir. Bu lisan anadil olarak yalnızca Amerika, İngiltere, İrlanda, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve İskoçya’da konuşulmasına rağmen 53’ü İngiliz milletler topluluğuna üye, toplam 73 ülkede ortak veya resmi dil olarak kullanılmaktadır.

 

Şirketinizi daha yükseklere taşımak için İngilizce kursu Ümraniyeyi tercih edin.....

 

Eğer ingilizcenizin yeterli olmadığını düşünüyorsanız sizide ümraniyedeki ingilizce kursumuza bekleriz.....

ümraniye ingilizce kursu;

ümraniyenin,istanbulun,türkiyenin sayılı dil eğitim kurumlarından birisidir meb onaylı sertifika,özel sınıflar ,son teknoloji donanımlı sınıflar ile sizlere hizmet vermeyi amaçlar .